Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro

2020

Ogłoszenie GOSP/05/ZO (15-05-2020)

Serwis samochodów służbowych Szpitala Powiatowego w Wołominie, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w tym blacharsko-lakiernicze

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 15-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 15-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia
Save

Lp. Nazwa załącznika Data

Ogłoszenie nr sektech/07/ZO (04-05-2020)

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na stałą konserwację dźwigów znajdujących się w Szpitalu . Oferty prosimy składać w Kancelarii Szpitala do dnia 22.05.2020 r. wraz z wypełniony załącznikiem nr 1 .

Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Save

Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 06/ZO/2020 (06-05-2020)

Dotyczy: Dostawy worków na odpady, zwłoki oraz środków czystości dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 06-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 12.05.2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 20-05-2020

Sprawa Zam 4/BUD/2020 (06-03-2020)

Projekt budowlany i wykonawczy niezbędnych zadań inwestycyjnych dla Oddziału Okulistyki V p. w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 13-03-2020
2 Odpowiedz 2 16-03-2020
3 Odpowiedz 3 17-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 19-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 02-04-2020

2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAM/02/ZO (16-04-2018)

Dostawa leków w ramach programu SM dla Szpitala w Wołominie

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-04-2018
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 16-04-2018

2017

2016